ОВОГЛОХ

1. Овгоор нэрлэх ажлыг албан ёсны болгох;


2. Үе уламжилсан нэрийг нь хэрэглэх; овгоор нэрийдэх;
3. Эцгийн нь нэрийг дагуулан нэрлэх - Миний нэрээр овоглон явдаг юм. Ч. Ойдов. Их жанжин Сүхбаатар дэлгэрэнгүй... хойд ‎эцгээрээ овоглох (хойд ‎эцгийнхээ нэрийг өөрийн н‎эрийн өмнө хавсарган хэрэглэх).