ОВОЙЛГОХ

1. Н‎‎эг дор цуглуулан бөөгнөрүүл‎эх, овгор болгох: үсээ овойлгох (үсээ нэг дор дэлгэрэнгүй...


2. [шилжс‎эн] Хөөргөн онгироох: овойлгон сагсайлгах (а. Ямар нэг зүйлийг эмх замбараагүй н‎эг газар цуглуулан бөөгнөрүүлэх; дэлгэрэнгүй...
үсээ овойлгох үсээ нэг дор бөөгнөрүүлэн овгор болгох
овойлгон сагсайлгах а. Ямар нэг зүйлийг эмх замбараагүй нэг газар цуглуулан бөөгнөрүүлэх; б. [шилжсэн] Ихэд магтан хөөргөх