ОВОЙХ

1. Юмны нэг хэсэг нь орчин тойрноосоо ялгаран дээшээ товойх; овгор болох - Тулга дүүрэн үнс овойж, гал түлсэн дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш., мөс овойж хөлдөх (мөс хэсэг газраараа огин хөлдөх), х‎эдэн гэр овойн харагдах (х‎эдэн гэр тухайн орчноосоо ялгаран нүд‎энд ил харагдах), т‎эргэнд овойтол ачих (ачаа барааг тэрэгний даац хэтэртэл ачих), овойх товойх [хоршоо] (ямар нэгэн зүйл орчин тойрноосоо ялгарам өндөр, овгор болох), овойсон болгонд мөргөмөөр бялдууч [зүйр цэцэн үг] (зусар бялдууч зантай хүн);


2. [шилжс‎эн] Хөөрөх, онгирон сагсуурах: хоосон сүрээр овойх (хий худлаа хөөрөн онгирох) - Огт хоосон сүрээр овойж, хөөс шиг дэлгэрэнгүй... Ш.Гаадамба. Элбэг дээл.

мөс овойж хөлдөх мөс хэсэг газраараа огин хөлдөх
хэдэн гэр овойн харагдах хэдэн гэр тухайн орчноосоо ялгаран нүдэнд ил харагдах
тэргэнд овойтол ачих ачаа барааг тэрэгний даац хэтэртэл ачих
овойх товойх ямар нэгэн зүйл орчин тойрноосоо ялгарам өндөр, овгор болох
овойсон болгонд мөргөмөөр бялдууч зусар бялдууч зантай хүн
хоосон сүрээр овойх хий худлаа хөөрөн онгирох