ОВОН

овон товон (юмны гадарга тэгш бус, овгор товгор болсон нь: овон товон гадарга (ямар дэлгэрэнгүй...

овон товон юмны гадарга тэгш бус, овгор товгор болсон нь овон товон гадарга ямар нэгэн зүйлийн гадаргуу тэгш бус байх нь
овон товонтой шал гадарга нь тэгш гөлгөр бус хонхор хотгор ихтэй шал
овон хаван аль нэг хэсгээрээ дээш товойсон энхэл донхол байдал
овон довон энхэл донхол, бартаа ихтэй газар
овон шовон хийх дөлгөөн биш ааш зан гаргах