овон товонтой шал
гадарга нь тэгш гөлгөр бус хонхор хотгор ихтэй шал