ОВОЛЗУУР

1. Оволзон хөдлөх байдал: оволзуур газар (овон товон ихтэй газар);


2. [шилжсэн] Сэтгэл санаа нь амархан хөдөлж хувирч байгаа нь, хөнгөн хуумгай: оволзуур зан (хөнгөн хуумгай, тогтворгүй зан ааш), дэлгэрэнгүй...
оволзуур газар овон товон ихтэй газар
оволзуур зан хөнгөн хуумгай, тогтворгүй зан ааш
оволзуур хүнийг жигшигч олон, омгорхог хүнийг зэмлэгч олон зан аашнаасаа болж олонд нэр хүндгүй байх гэсэн санаа
оволзуур аашт ёроолд нь,оролдлого сайт оройд нь ахиж дэвшихэд хөдөлмөр, зүтгэл чухал гэсэн санаа