ОВОЙЛТ

Овойх үйлийн үр дүнг заасан нэр: мөсний овойлт (мөс огин хөлдсөн нь).