ОВОЙГЧ

Овойн харагдах зүйл: овойгч нь үхэж гэнэ, овоо нь норж гэнэ [зүйр цэцэн үг] (харж хамгаалагч, ивээн дэлгэрэнгүй...

овойгч нь үхэж гэнэ, овоо нь норж гэнэ харж хамгаалагч, ивээн тэтгэгчгүй болсноос арчаагаа алдах гэсэн санаа