НАРИЙХАН

Нэлээд нарийн: нарийхан зөрөг (нэлээд нарийн зөрөг), нарийхан хуруутай (нэлээд дэлгэрэнгүй...

нарийхан зөрөг нэлээд нарийн зөрөг
нарийхан хуруутай нэлээд нарийн хуруу
нарийхан гол голын эрэг хоорондын зай ойрхон горхи
хэнз ногоо нарийхан боловч хөрсийг нэвтлэх хүчтэй шинэ зүйл бэрхшээлийг даван ялах тавилантай гэсэн санаа