НАРКОЗ

Эм, тарианы нөлөөллөөс болж ухамсар, мэдрэхүйгээ алдан гүн нойронд автсан нь: наркозод орох дэлгэрэнгүй...