НАРИМ
/ ургамал /

Үрэл нь бүдүүн, нэг наст өвс, нэг зүйл амуу: наримын цагаан (наримыг тээрэмдэж, хальснаас нь салгасны дэлгэрэнгүй...

наримын цагаан наримыг тээрэмдэж, хальснаас нь салгасны дараа гарах үр зэрэг нь
нарим өвс ой модны сүүдэр, цастай газар ургадаг, олон наст өвс