НАРМАГАР

Юмны доод хэсэг болон хормой хавиараа өргөн, дэрвэгэр байдал.