НАРМАХ

Юм салхины аясаар дэрвэн хийсэх: бүрээс нармах (бүрээс салхинд дэрвэх).