НАРС
/ ургамал /

Бөөрөнхий боргоцойтой, мөнх ногоон, урт хос шилмүүстэй нэгэн зүйл мод: нарсан төгөл (нарс модон дэлгэрэнгүй...

нарсан төгөл нарс модон төгөл
хар нарс өнгө ногоон, тураг мод барилгын дэр мод, цахилгаан утасны шон хийнэ
явган нарс маш олон салаа бүхий, салаа нь газар дээр хэвтээ ургах мөнх ногоон багавтар шилмүүст мод
нарсан банз нарс модоор хийсэн банз
нарсны цавчдас нарс модыг цавчихад гарсан холтос, зоргодос
нарсны бясаа хатуувтар далавчтаны багийн овгийн нэгэн зүйл амьтан нарсны холтсонд амьдарч хооллосноос модны өсөлт саатаж, мод оройноосоо шарлан аажмаар хатна
зулзаган нарсан өвс хээр талд ургах, шувуун нударгатай адил нэгэн зүйл ногоо
нарсанд суух шоронд орох
нарсны намаа зулгарахгүй, чулуунаас соёо гарахгүй а. Аливаа бүхэн ёс жамаараа болох; б. Бүтэхгүй зүйл гэсэн санаа
нарс модны салаа арвин, настай хүний туршлага арвин нас ахимаг хүн амьдралаас сурсан зүйл ихтэй байдаг гэсэн санаа