НАРМИЙХ

1. Нармигар болох  - Ээ нармийж хоцор, охин минь хүн шүү дээ. З.Баттулга. дэлгэрэнгүй...


2. Юм эвдэрч хэмхрэн хэрэглэх аргагүй болох;
3. [шилжсэн] Цохих, жанчих - Чам мууг сарвалзвал чинь нармийтал чинь цохино доо. Марк Твен. Том Сойерын адал дэлгэрэнгүй...