НАРМАЙХ

1. Хамрын хажуу хоёр тийшээгээ өргөн байх;


2. Далан, гүвээний хормой хоёр тийшээгээ тарах;
3. Хувцасны хормой дэрвийх;
4. [шилжсэн] Зодуулах.