НАРМАГАНАХ

Доод хэсгээрээ өргөн зүйлийн байн байн хөдлөх: хормой нь нармаганах (хормой нь дэрвэх).