НАРЛАХ

Наранд ээх, нартайд гадагш гарах: нарлан хэвтэх (наранд биеэ ээн хэвтэх) - Дан байшингийн цонхны дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Сарны сонат.