НАРИЛАХ
/ хуучирсан /

Нарийлах.

нарийн ширийн гэдэг үгийн хуучин хэллэг

нарийн зураасаар зурсан зургийг нарилаг зураг гэж нэрлэнэ. Энэ Хятадын Гүн Би гэдэг зургийг нэг төрлийн зурах арга

Зочин 2019-01-07 12:50:42