хэнз ногоо нарийхан боловч хөрсийг нэвтлэх хүчтэй
/ зүйр цэцэн үг /
шинэ зүйл бэрхшээлийг даван ялах тавилантай гэсэн санаа