НАЙГҮЙ

1. Итгэх, найдах аргагүй, найдваргүй: найгүй болох (а. Итгэлгүй болох; б. Ихэд ядарч зүдрэх; в. дэлгэрэнгүй...


2. Ядарч зүдрэн, арчаагаа алдах: найгүй муу мал (ихэд турж эцсэн мал);
3. Авах хэрэглэхийн аргагүй муу: найгүй болсон гэр (барьж болохооргүй муу гэр), найгүй хувцас (өмсөхийн аргагүй муу дэлгэрэнгүй...
4. Тоолох аргагүй, их олон: найгүй олон (их олон) - Тоост орчлон гэдэг найгүй олон юм. дэлгэрэнгүй...

найгүй болох а. Итгэлгүй болох; б. Ихэд ядарч зүдрэх в. Хэрэглэхийн аргагүй муудах
найгүй муу мал ихэд турж эцсэн мал
найгүй болсон гэр барьж болохооргүй муу гэр
найгүй хувцас өмсөхийн аргагүй муу хувцас
найгүй олон их олон