НАЙДАНГУЙ II
/ хуучирсан /

Өөрөөс илүү хүнд хорсон занах сэтгэл, атаа: найдангуй орчлон (атаа жөтөөт орчлон) - Найдангуй дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., найдангуй мунхаг [хоршоо] (атаархуу, тэнэг зан байдал), нар, сар, цэцгийг намрын сар эвдэнэ, нарийн билиг ухааныг найдангуй мунхаг эвдэнэ [зүйр цэцэн үг] (о‏юун ухаанаараа өөрөө с‎эдэж хийсэн зүйлийг атаархуу нэг нь устгана г‎эсэн санаа).

найдангуй орчлон атаа жөтөөт орчлон
найдангуй мунхаг атаархуу, тэнэг зан байдал
нар сар цэцгийг намрын сар эвдэнэ, нарийн билиг ухааныг найдангуй мунхаг эвдэнэ оюун ухаанаараа өөрөө сэдэж хийсэн зүйлийг атаархуу нэг нь устгана гэсэн санаа
Ижил үг:

НАЙДАНГУЙ I