НАЙДАНГУЙ I

Бусдад бага зэрэг найдах зан байдал гаргах нь: найдангуй харах (итгэж ядсан байдалтай харах) - дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

НАЙДАНГУЙ II