НАЙДАЛТАЙ

Эргэлзэн тээнэгэлзэх шаардлагагүй, итг‎элтэй: найдалтай хэрэг (найдаж болох хэрэг явдал).