НАД

1. Нэгдүгээр биеийн төлөөний үг, өгөх оршихын тийн ялгалын хэлбэр: надад бий (өөрт байгаа), дэлгэрэнгүй...


2. Гарах, үйлдэх, хамтрах, чиглэхийн тийн ялгалаар хувирах нэгдүгээр биеийн төлөөний үгийн үндэс - Уур хилэнгийнхээ шарыг надаар тайлж сэтгэл нь дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Уянгын туужууд.

надад бий өөрт байгаа
надад өгөөрэй өөрт минь өгөөрэй
надаас авч өгөх ямар нэгэн зүйлийг ярьж хэлж буй хүнээс авч өгөх
надтай хамт явах өөртэй нь цуг явах
над руу захиа бичээрэй өөрт нь захиа бичиж илгээхийг хүсэх
надад үгүй боловч нагацад байна өөрт үгүй боловч хамаатан саданд байна гэж бардам аашлах гэсэн санаа

Өөрт байгаа зүйл

Надын

Зочин 2021-10-23 20:02:04