надаас авч өгөх
ямар нэгэн зүйлийг ярьж хэлж буй хүнээс авч өгөх