НАЖИГНАХ

1. Буу, аянга зэргийн дуу мэт маш доргилттой үргэлжилсэн чимээ гарах: аянга нажигнах (аянгын дуу дэлгэрэнгүй...


2. [шилжс‎эн] Хурдан шаламгай байдал гаргах, хурдлах: нажигнасан залуу (гавшгай залуу).

аянга нажигнах аянгын дуу үргэлжлэн сонсогдох
нажигнатал атгах нужигнан дуугартал нь атгах
нажигнах нижигнэх их дуу чимээний үргэлжлэн гарах
нажигнах тачигнах үргэлжилсэн их дуу чимээ гарах
нажигнасан залуу гавшгай залуу