НАЖИР I

Зуны аагим халуун: нажир халуун (бүгчим халуун) - Зуны нажир халуун цаг юмсан. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

НАЖИР II