НАЖИР II

Найр хурим: нажиртай намар (найр хурим ихтэй намар цаг) - Зугаатай зун, нажиртай намрыг дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Хавар намар., нажир мөнгөн ширээ (найр хуримд зориулан мөнгөөр хийсэн ширээ) - Нажир мөнгөн ширээн дээр мандаад суув. Жангар.

нажиртай намар найр хурим ихтэй намар цаг
нажир мөнгөн ширээ найр хуримд зориулан мөнгөөр хийсэн ширээ
Ижил үг:

НАЖИР I