НАЖИРЛАХ

Найрлах: нажирлан баясах (найрлан цэнгэх).