НАЗГАЙДАХ

Дэндүү назгай болох, назгайн учир тохиромжгүй болох: ажил назгайдах (х‎этэрхий назгай хандсанаас дэлгэрэнгүй...