НАЗГОНО
/ ургамал /

Говь манханд ургадаг, амархан ноцдог жижиг бут мод, түлшинд хэрэглэнэ.