НАЙГАЛЗАХ

Байн байн найгах, ганхалзах - Салхиар хөдөлсөн модны салаа мөчир найгалзана. Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., найгалзан шогших (ганхалзан шогших) - Найгалзан шогшсоор гол түүдгийн зүг шулуухан чиглэхэд… Б.Ринчен Заан Залуудай.