НАЙГАЛЗУУР

Тогтворгүй ганхан хөдлөх байдал: найгалзуурт зүүх (ийш тийш ганхан хөдөлж байгаа хэсэгт зүүх) - дэлгэрэнгүй...