НАЙГАХ

1. Мод, ургамал салхины аясаар ганхах, ийш тийш хөдлөн хийс‎эх - Найган найгах улиралд нь бид бас дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Намар., халиуран найгах (өвс, ургамлын халиуран хийс‎эх), өвсний орой найгах (өвс салхины аясаар ганхан хөдлөх), найгах навч цэцгийг намрын хяруу хиртээдэг, нарийн ухаан билгийг уурын мунхаг эвддэг [зүйр цэцэн үг] (ууртай үед хүнээс ухаантай үг гардаггүй гэсэн санаа), үртэй хүн шуугидаг, үндэстэй мод найгадаг [зүйр цэцэн үг] (хүүхэдтэй айл дуу шуу, баяр баясгалантай байдаг г‎эсэн санаа);


2. Хүн, амьтны биеэ хоёр тийш займчин явах - Тэгэхээр нь мориноосоо үсрэн бууж сул орхиод найгаж алхав. С.Эрдэнэ. Зүүдний цагаан унага., найган дуулах (биеэ хоёр тийшээ займчин хөдөлгөж дуулах), нарийн өвсөнд найгаж, бүдүүн өвсөнд бүдрэх [зүйр цэцэн үг] (тамир тэнхээ муу, турьхан зүйл гэсэн санаа);
3. [шилжс‎эн] Ядарч нозоорсноос хөлөө чирч удаан явах.

халиуран найгах өвс, ургамлын халиуран хийсэх
өвсний орой найгах өвс салхины аясаар ганхан хөдлөх
найгах навч цэцгийг намрын хяруу хиртээдэг, нарийн ухаан билгийг уурын мунхаг эвддэг ууртай үед хүнээс ухаантай үг гардаггүй гэсэн санаа
үртэй хүн шуугьдаг үндэстэй мод найгадаг хүүхэдтэй айл дуу шуу, баяр баясгалантай байдаг гэсэн санаа
найган дуулах биеэ хоёр тийшээ займчин хөдөлгөж дуулах
нарийн өвсөнд найгаж бүдүүн өвсөнд бүдрэх тамир тэнхээ муу, турьхан зүйл гэсэн санаа