НАЙГАЛДАХ

Олуул зэрэг найгах: найгалдан явах (х‎элхэлдэн, өөрсдийн тааваар явцгаах).