НАЗГАЙ

Ажил х‎эрэгт хойрго удаан, идэвхгүй хандах нь: назгай ажилтан (ажилдаа идэвхгүй, залхуу хойрго дэлгэрэнгүй...

назгай ажилтан ажилдаа идэвхгүй, залхуу хойрго ханддаг ажилтан
аламгай назгай юманд хайнга хөндий, идэвхгүй хандах нь
нойрмог назгай унтаа сэрүүн хоёрын дунд, идэвхгүй байдал
залхуу назгай ажил хэргээс хойш суумтгай
удаан назгай ажил төрөл хийхдээ шаламгай бус, хойрго
цалгар назгай идэвхгүй, хөшүүн хойрго байдал