НАЖИГНААН

Хүчт‎эй чимээ шуугианы үрг‎‎элжлэн гарах нь.