НАЖДАЛ

Ажил хэрэгт саад учруулах байдал: наждал болох (саад тотгор болох).