надад үгүй боловч нагацад байна
/ зүйр цэцэн үг /
өөрт үгүй боловч хамаатан саданд байна гэж бардам аашлах гэсэн санаа