МЭРГЭД II
/ геологи /

Ногоон багана чулуу.

Ижил үг:

МЭРГЭД I