МЭРГЭЖИЛТЭН

Мэргэжил эзэмшсэн хүн: туршлагатай мэргэжилтэн (мэргэжлийн туршлага сайтай хүн), зөвлөх дэлгэрэнгүй... (мэргэжлийн ажлынхаа талаар заавар зөвлөгөө өгөх хүн) - Зөвлөх мэргэжилтэн гэсэн нэрэнд дасжээ. С.Лочин нар. Галтай залуу нас.

туршлагатай мэргэжилтэн мэргэжлийн туршлага сайтай хүн
зөвлөх мэргэжилтэн мэргэжлийн ажлынхаа талаар заавар зөвлөгөө өгөх хүн