МЭРГЭЖИЛТ

Мэргэжил эзэмших үйлийн үр дүнг заасан нэр - Түмний түрүүнд зүтгэдэг түргэн ажлыг бүтээдэг, туршил мэргэжилт дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол.