МЭРГЭЖИЛТЭЙ

Шинжлэх ухааны аль нэг салбарын мэдлэг эзэмшсэн: мэргэжилтэй ажилчин (тухайн ажлын талаар мэдлэг дэлгэрэнгүй...