МААДАЛЗАХ

Сэтгэл нь хөөрч, онгироо сагсуу зангаа дахин дахин илэрхийлэх.