МААДГАРХАН

Маадгарын нэмэгдүүлсэн ба хорогдуулсан утга - Цухалхан гудамжаар голдуу улаан, шар өнгийн дээл өмссөн лам нар дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал.