МААЖИНДАГЧ

1. Маажин тос бэлтгэгч;


2. Эд зүйлд маажин тос түрхэн өнгөлөгч: шир маажиндагч (ширэнд маажин тос түрхэн өнгөлөгч).