МААЖИНДУУЛАХ

Маажин тос түрхүүлэх, маажин тосоор өнгөлүүлэх: сур маажиндуулах (сурандаа маажин тос түрхүүлж дэлгэрэнгүй...