МААЗ I
/ яриа /

1. Хувирамтгай, шооч зан байдалтай, маазай: мааз хүн (хэрэгтэй хэрэггүй дэмий зүйл их ярьдаг, алиа дэлгэрэнгүй...


2. Алиа марзан зандаа тулгуурлан ажилд залхуу хойрго зан байдал гаргамтгай: мааз залуу (залхуу хойрго залуу).

мааз хүн хэрэгтэй хэрэггүй дэмий зүйл их ярьдаг, алиа хүн
мааз амьтан хүний өөрийн бүхий л хэрэгт оролцож явдаг тогтворгүй зан аальтай хүн
мааз залуу залхуу хойрго залуу
Ижил үг:

МААЗ II