МААЗРАХ

1. Мааз зан гаргах: маазрах зантай (а. Дэмий чалчих дуртай; б. Залхуу хойрго зантай), маазран дэлгэрэнгүй... (залхууран суух);


2. Дэмий ярьж зүгээр суух, үүний улмаас ажлын хэ‎вийн байдал алдагдах, сонирхол буурах: маазран хэлэлцэх (ажиллах сонирхол нь дэлгэрэнгүй...
маазрах зантай а. Дэмий чалчих дуртай; б. Залхуу хойрго зантай
маазран суух залхууран суух
маазран хэлэлцэх ажиллах сонирхол нь буурч дэмий ярилцах